1, ఏప్రిల్ 2024, సోమవారం

congress govt. released water from kaleshwaram : కాళేశ్వరం జలాలను విడుదల...


congress govt. released water from kaleshwaram : కాళేశ్వరం జలాలను విడుదల చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం

కామెంట్‌లు లేవు: