11, జులై 2024, గురువారం

కేంద్రాన్నిలక్ష కోట్లు అడిగిన బాబు:కేంద్రం ఇచ్చేదేమిటి? లక్ష కోట్లా? పిడ...కేంద్రాన్నిలక్ష కోట్లు అడిగిన బాబు:కేంద్రం ఇచ్చేదేమిటి? లక్ష కోట్లా? పిడికెడు మట్టి, చెంబెడు నీళ్లా?

కామెంట్‌లు లేవు: