21, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

రామం భజే శ్యామలం-28

 మన దేశంలో ముక్కుల సైజ్ లను బట్టి జాతులను ఎలా డిసైడ్ చేశారో తెలుసా? కుటుంబానికి ఒక కులం అన్నది ఎప్పుడు ఫిక్స్ అయింది?  ఇండో యూరోపియన్ భాషలకు మూలం ఏమిటి?ఇదంతా ఎవరి కోసం.. దేని కోసం?

రామం భజే శ్యామలం-28