18, నవంబర్ 2021, గురువారం

సృజనస్వరం.. డాక్టర్ మైథిలి అబ్బరాజు

సృజనస్వరం.. డాక్టర్ మైథిలి అబ్బరాజు
స్వాధ్యాయ చానల్ అందిస్తున్న ప్రతిష్ఠాత్మక కార్యక్రమం సృజనస్వరం.. ప్రఖ్యాత భారతీయ సాహిత్యవేత్త, చారిత్రక నవలా సమ్రాట్టు.. కథారచయిత.. శ్రీ కస్తూరి మురళీకృష్ణ.. తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసిన రచయితలతో వారి సృజనాత్మక, సామాజిక, రాజకీయ, సాంస్కృతిక జీవనంపై ప్రత్యేకంగాచేసిన ఇంటర్వ్యూ.. ఈ వారం మీకోసం డాక్టర్ మైథిలి అబ్బరాజు ఆత్మీయ అంతరంగం

కామెంట్‌లు లేవు: