10, జూన్ 2024, సోమవారం

తెలంగాణ నీటి ప్రాజెక్టులకు చంద్రగ్రహణం పడుతుందా? తస్మాత్ జాగ్రత్త !రాష్ట...తెలంగాణ నీటి ప్రాజెక్టులకు చంద్రగ్రహణం పడుతుందా? తస్మాత్ జాగ్రత్త !రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక

కామెంట్‌లు లేవు: