11, జూన్ 2024, మంగళవారం

కేంద్రంలో చంద్రబాబు చక్రం తిరగట్లేదా? ఒక్క కీలకశాఖ కూడా దక్కకపోవడానికి క...


కేంద్రంలో చంద్రబాబు చక్రం తిరగట్లేదా? ఒక్క కీలకశాఖ కూడా దక్కకపోవడానికి కారణం ఏమిటి?

1 కామెంట్‌:

బుచికి చెప్పారు...

తెలుగు రాష్ట్రాల వారికి పీవీ గారి తరువాత ప్రాధాన్యం కల మంత్రి పదవులు ఇవ్వగా చూడలేదు. ఆటలో అరటిపండు లాగా ఉపయోగించుకుంటారు. రానున్న రోజుల్లో ఏమాత్రం ఆంధ్రకు సహాయం చేస్తారో అనుమానమే.