19, మార్చి 2023, ఆదివారం

తప్పు ఒకరిది.. శిక్ష నిరుద్యోగులకా? (who is responsible for tspsc leakage


కేవలం ఒకరిద్దరి కారణంగా నాశనమయ్యే స్థాయిలో ఒక వ్యవస్థ ఉన్నదంటే.. దాన్ని వ్యవస్థ అంటారా? ఒకే ఒక్క కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ చేతివాటంతో లక్షలాది నిరుద్యోగుల తల రాతలు మార్చేసేంత బలహీనంగా టీఎస్ పీఎస్ సీ ఉన్నదా? ఒకరిద్దరి తప్పుకు లక్షలాది నిరుద్యోగులు క్షోభ పడాల్సిందేనా? బాధ్యులెవరు?

కామెంట్‌లు లేవు: