17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

రాముడికి సీత ఏమవుతుంది? విష్ణువైన రాముడిని ఆయన భార్య అయిన భూదేవి కూతురని భావిస్తున్న సీతాదేవి ఎలా వివాహం చేసుకున్నది? సీతారాముల జననం వెనుక దాగిన అతి గొప్ప రహస్యమేమిటి?  వాల్మీకి రామాయణం చెప్తున్నదేమిటి? తప్పకుండా చూడాల్సిన వీడియో..  please like and Subscribe.. and encourage the channel
visit our website : http://swadhyaaya.com

రాముడికి సీత ఏమవుతుంది?