22, డిసెంబర్ 2013, ఆదివారం

ఎనిమిది పదుల బొమ్మ - బాపు

విశ్వ విఖ్యాత చిత్రకారుడు బాపుపై 10టివిలో చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం...
ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఇంట్రో... కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వీడియోను చూసి స్పందనను తెలియజేయండి..

రెండు ఊపిరులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి. రెండు స్పర్శలు పలకరించుకుంటున్నాయి.  రెండు కళ్లు ఊసులాడుకుంటున్నాయి. గాలి కూడా చొరబడని ఇద్దరి సమాగమం పరవశంగా పాటు పాడుకుంటోంది. పరువం వానగా కురుస్తుంటే...ఆ వానలో...మల్లె పందిరిలో నీడలో...జాజిమల్లియలు పరచుకున్న మంచం మంద్రంగా హమ్మింగ్‌ చేస్తోంది.  వాళ్ల పెదాలు వణుకుతున్నాయి.  కాని పలకటం లేదు. వాళ్లు ఎన్నో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఒక్క అక్షరం కూడా బయటకు వినిపించటం లేదు. ఇంతకీ వాళ్లేం మాట్లాడుకుంటున్నారు..ఏం పాడుకుంటున్నారు..? ఏ భాషలో ఊసులాడుకుంటున్నారు..? అందరికీ తెలుసు..కానీ ఏమని చెప్పాలి..? అక్షరానికి అందని పరవశం అది. వాళ్లు కదలటం లేదు...కానీ ఆ ఊపిరుల సెగ చూస్తున్న వారికి తగులుతూనే ఉంది. ఆ పరవశాన్ని వీళ్లు అనుభవిస్తున్నారు..ఆ పరవశాన్ని అందిస్తున్నది ఒక బొమ్మ. ఆ బొమ్మకు ప్రాణం పోసిన వాడు బాపు..

http://www.youtube.com/watch?v=dhrvVopOTYM&hd=1