28, జూన్ 2020, ఆదివారం

opinion on formar prime minister pv narasimharao

మాజీ ప్రధానమంత్రి, మనకాలపు సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌముడు శ్రీ పీవీ నరసింహారావు శతజయంతి సంవత్సరం ప్రారంభం సందర్భంగా ఆయన గురించి ప్రముఖ సాహితీవేత్త ఆచార్య సుప్రసన్న చెప్పిన కొన్ని అత్యంత అరుదైన, ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియని కొన్ని సంఘటనలకు సంబంధించిన సమాచార సమాహారం.. stay with swadhyaya