4, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

ఉగాది శుభాకాంక్షలు


ఈ ఖర నామ సంవత్సరం అందరి జీవితాలలో సుఖ సంతోషాలు కల్గించి శుభప్రదం కావాలని కోరుకొంటున్నాను.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి