3, డిసెంబర్ 2012, సోమవారం

పోతన పంచశతి ఉత్సవాల్లో పివి.. సుప్రసన్న

ముప్ఫై ఏళ్ల క్రితం. 1982 మార్చిలో వరంగల్లులో జరిగిన పోతన పంచశతి ఉత్పవాల్లో పివి నరసింహారావు, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి, కోవెల సుప్రసన్నాచార్య
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి