3, మార్చి 2011, గురువారం

క్రియేటివిటీ దారిద్య్రం...

వున మీడియూలో సృజన దారిద్య్రం.. భావ దారిద్య్రం ఎంత దారుణంగా ఉందో ఇవాళ ఉదయుం స్టూడియో-ఎన్ చానల్ చూస్తే స్పష్టమైంది. ఈ ఉదయుం 8.30 గంటలకు వూనస సంచరరే అన్న పేరుతో కైలాస వూనస సరోవరం గురించి కార్యక్రవూన్ని ప్రసారం చేసారు. ఇది నిన్న రాత్రి శివరాత్రి సందర్భంగా 11 గంటలకు  కైలాసంపై శివుడున్నాడా? అన్న శీర్షికపై నేను జీ 24 గంటలు చానల్‌లో రాసి ప్రొడ్యూస్ చేసిన కార్యక్రవూనికి జిరాక్స్ కాపీ.( వాస్తవానికి నాలుగు నెలల క్రితమే ప్రసారమైన ఈ ఎపిసోడ్‌ని నిన్న రిపీట్ చేసారు.)  దీన్ని యుథాతథంగా డంప్ చేసుకోవటం వారి భావ దారిద్య్రానికి నిలువుటద్దం.. నేను ఇందుకోసం రాసిన స్క్రిప్ట్‌లో అక్షరం కూడా వూర్చకుండా.. లైను కూడా వూర్చకుండా ఎత్తిపడేశారు.. స్క్రిప్ట్‌ను ఆధారం చేసుకుని, లేదా ప్రేరణ చేసుకుని కొత్త స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటే అర్థం ఉంది. కానీ, పూర్తిగా కాపీ కొట్టేసి అక్షరవుక్షరాన్ని ఎత్తిపడేయుటం దారుణం. విచిత్రమేవుంటే స్క్రిప్ట్‌లో ఒకటి రెండు చోట్ల అక్షర తప్పులు దొర్లారుు. వూటలు పునరుక్తవుయ్యూరుు. స్క్రిప్ట్ రాయుటంలో  హడావిడిలో నేను ఓవర్‌లుక్‌లో చేసిన తప్పులవి.. కనీసం వాటిని కూడా సరిదిద్దుకోకుండా ఎత్తి రాసేశారు.. కార్యక్రవూన్ని చూస్తుంటే నాకేం అర్థం కాలేదు.. నా స్క్రిప్ట్ వురో చానల్‌లో వస్తున్నదని సంతోషించాలా? లేక సబ్ ఎడిటర్లు ఇంతగా దిగజారిపోయూరని బాధపడాలా?  దీన్ని నైతికత అనాలా? వద్దా? ఇప్పటికే మీడియూలో విలువలు లేకుండా పోయూరుు. విజువల్స్ అటువిటుగా వూరిపోతున్నారుు. స్క్రిప్ట్‌ను పూర్తిగా ఎత్తేయుటవుూ ఇప్పుడు మెుదలైంది.. వుుందే మెుదలైందేమో.. నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నా కాబట్టి తెలియుదు. నాకు బాధ కలిగించేది ఏవుంటే, స్క్రిప్ట్‌ను కాపీ కొడ్తే కొట్టారు.. కనీసం అన్నారు అన్న దగ్గర చెప్పారు.. తెలిపారు అన్న దగ్గర వివరించారు.. ఈ టైప్‌లోనైనా కొంత వూర్చుకుని ఉంటే బాగుండేది.. ఇలాగే అరుుతే ఒక చానల్లో సబ్‌ఎడిటర్ ఉంటే చాలు.. లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్‌లను చక్కగా అవులు చేసేయువచ్చు.
వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి