12, ఫిబ్రవరి 2020, బుధవారం

ghantasala interview in air hyderabad

ఘంటసాల వారి వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని వారు గతంలో ఆకాశవాణి కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలోని కొన్ని భాగాలు స్వాధ్యాయ చానల్ అందిస్తున్నది. ఈ అపూర్వ మాటలనూ మీరూ వినండి.