12, జనవరి 2020, ఆదివారం

jayanti ramayya pantulu voice

మీలో ఎవరైనా గుండెమీద చెయ్యి వేసుకొని ‘నాకు తెలుగులోని తెలియని పదం లేదు’ అని ధైర్యంగా చెప్పగలరా? ఇదిగో ఈయన చెప్తున్నాడు. తెలుగు భాషా సరస్వతికి అపూర్వమైన సేవచేసినవాడు. సూర్యరాయాంధ్ర నిఘంటు నిర్మాత.. ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్ వ్యవస్థాపకుడు.. 250 గ్రంథాలు రచించినవాడు.. జయంతి రామయ్య పంతులు.. ఈ పేరు ఈ తరం వారు విని ఉండరు. కానీ.. తెలుగు భాష ఇప్పటివరకు సుసంపన్నంగా ఉన్నదంటే.. ఈయనలాంటివారు పెట్టిన భిక్షే. వీరిని మనం మరువద్దు. మరుపురాని మహాత్ములు వీరు. వీరి అపూర్వ స్వరాన్ని ఒక్కసారి వింటేనే జన్మ ధన్యమవుతుంది. వినండి.
ఈ చానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అంటే ... ఈ చానల్ ను పదిమందికి చేరవేయడం ద్వారా తెలుగు సరస్వతిని మనం మన తరంలోనూ.. మన తరువాతి తరంలోనూ కాపాడుకొనే చిన్న ప్రయత్నమిది. నేను దీపం వెలిగించాను. దీన్ని జాజ్వల్యమానం చేయాల్సిన బాధ్యత అందరిదీ.