14, జనవరి 2020, మంగళవారం

sripada krishnamurty sastry voice

రామాయణ, భారత, భాగవతాలను  ఒంటిచేత్తో రాసి.. అనేక కావ్యనాటక ప్రబంధాలను రచించిన కవిసార్వభౌముడు, మహామహోపాధ్యాయ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి గారు 95 వ ఏట తన సాహిత్య వ్యాసంగం.. రచనలు, అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. వారి అపూర్వ గళాన్ని వినండి.  స్వాధ్యాయ తెలుగు సాహిత్య సరస్వతికి అందిస్తున్న మహానుభావుల అపూర్వ స్వరమాధురిలో ఇది కచ్చితంగా ఆణిముత్యం. తప్పకుండా వినండి.. చానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. షేర్ చేయండి. లైక్ చేయండి.