30, మే 2009, శనివారం

విదేశాల్లో భారతీయుల కష్టాలు

విదేశాల్లో భారతీయులపై జరుగుతున్న దాడులు భారత్ లోని తెలుగు వారి మనస్సులని కలచి వేస్తున్నై. ఈ దాడులను నిరసించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వీడియో సాంగ్ చూడండి.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి